Sena Puhovski

Sena Puhovski Psihologijski centar za djecu i obitelji Brigojedac

Sena Puhovski, prof. klinički psiholog i psihoterapeut.

Završila sam studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te sam 2013. godine stekla status kliničkog psihologa pri Hrvatskoj psihološkoj komori, a 2017. europski certifikat iz psihoterapije (ECP).

Zadnjih 15-ak godina kao dječji psiholog radim sa djecom i obiteljima, primarno sa zlostavljanom i traumatiziranom djecom kao i djecom čiji su roditelji u procesu razvoda braka te djecom i obiteljima u procesu tugovanja. Osim toga značajan dio profesionalnog rada posvećujem radu sa roditeljima u osnaživanju i jačanju roditeljskih kompetencija te pružanju podrške u ostvarivanju kvalitetnog i obostrano zadovoljavajućeg odnosa sa djecom. Edukatorica sam, supervizororica i mentorica mladim stručnjacima i kolegama kao i stručnjacima iz drugih područa koji se u svome radu bave djecom.

Zaštita privatnosti djece

  • 23 May 2019
  • Smaragdna dvorana
  • 14:30 - 16:00
  • Kongres
MORE INFO