Petra Slivnjak

Petra Slivnjak HAKOM

Petra Slivnjak diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu te je većinu svog radnog vijeka provela u odvjetništvu. Naime, više od 15 godina radi kao korporativni odvjetnik, prvenstveno u telekomunikacijskom sektoru. Zaštita osobnih podataka spada u područje njenog osobitog interesa.

Trenutno je zaposlena u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) na poziciji višeg stručnog savjetnika. Uz to, u HAKOM-u obavlja i funkciju službenika za zaštitu osobnih podataka.

ePrivacy uredba – što nam donosi?

  • 24 May 2019
  • Smaragdna dvorana
  • 10:00 - 11:00
  • Kongres
MORE INFO