Marko Trošelj

Marko Trošelj AZOP

Marko Trošelj je savjetnik u službi za međunarodnu suradnju, EU i pravna pitanja u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, pravnik sa 5 godina međunarodnog iskustva u području zaštite osobnih podataka.

Kao predstavnik Agencije aktivno sudjeluje u provedbi i praćenju usklađenosti nacionalnih propisa iz područja zaštite osobnih podataka sa zakonodavnim okvirom Europske unije. Sudjelovao u radu stručne radne skupine na izradi Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka. Član stručnih radnih skupina za izradu nacionalnih propisa iz područja zaštite podataka. Uz to, kao predstavnik Agencije sudjeluje u radu Radne skupine Vijeća EU za telekomunikacije i informacijsko društvo na prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privatnosti i elektroničkim komunikacijama. Sudionik nacionalnih i međunarodnih konferencija i drugih stručnih skupova na temu Opće uredbi o zaštiti podataka.

Panel: Naknada štete za povredu osobnih podataka – kako ju ostvariti?

  • 23 May 2019
  • Smaragdna dvorana
  • 10:00 - 11:00
  • Kongres
MORE INFO