Moderna ICT rješenja u službi zaštite podataka

Smaragdna dvorana

Kompanija VMware je pionir u domeni virtualizacijskih tehnologija iz koje se kasnije razvio cloud koncept. Primarna misao vodilja kod nastanka prvih VMware produkata bila je optimizacija i efikasnost IT resursa u čemu je VMware postigao značajan tržišni uspjeh.

Vizija VMwarea je svakom korisniku omogućiti koncept „Any Cloud. Any Application. Any Device“. Iz navedenoga se da iščitati da je podacima koji jesu ili mogu biti smješteni na bilo kojem privatnom ili javnom IT resursu (cloud servisi ili vlastiti data centar) moguće pristupiti sa bilo kojeg uređaja. Tu dolazi do izražaja i poseban fokus na sigurnost koja je integralni dio rješenja koja VMware ima u svom portfelju, te koje ga čine dominantnim liderom u cloud i virtualizacijskim tehnologijama.

Fokus ovog predavanja biti će najčešći primjeri korištenja IT tehnologija iz perspektive krajnjeg korisnika te kako VMware adresira sigurnosne izazove koji pritom nastaju.