Izbor za najboljeg službenika za zaštitu osobnih podataka 2019. godine

Smaragdna dvorana

Prepoznajući sve važniju ulogu profesionalaca iz područja zaštite privatnosti i sigurnosti informacijskih sustava organizacijski odbor ZOP 2019 po prvi put u Hrvatskoj organizira i Izbor najboljeg službenika za zaštitu podataka.

Naime, Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) redefinira poziciju službenika za zaštitu podataka i daje mu aktivnu ulogu neovisnog stručnjaka koji poznaje pravo i praksu, moderne informacijske sustave i načine njihove zaštite, sektorske specifičnosti te se pritom rukovodi visokim etičkim standardima.

Organiziranjem Izbora najboljeg službenika za zaštitu podataka promoviraju se upravo ove vrijednosti te se promiče korporativna kultura zaštite privatnosti, a vašim sudjelovanjem podupirete rad svojeg službenika te šaljete jasnu poruku zaposlenicima, klijentima i poslovnim partnerima o vašem stavu prema zaštiti osobnih podataka.

Izbor za najboljeg službenika za zaštitu podataka održat će se u petak, 24. svibnja 2019. u hotelu Esplanade kao finalni događaj Kongresa stručnjaka za zaštitu osobnih podataka.

 

UVJETI ZA NOMINACIJU SLUŽBENIKA
Službenici za zaštitu podataka mogu se nominirati samostalno ili ih mogu nominirati voditelji obrade kod kojih obavljaju funkciju službenika za zaštitu podataka. U izboru su ovlašteni sudjelovati i interni službenici za zaštitu podataka i vanjski suradnici, neovisno o tomu obavljaju li tu funkciju za jednog ili više voditelja obrade. Međutim, u izboru mogu sudjelovati isključivo osobe koje su službeno imenovane na funkciju službenika za zaštitu podataka pri Agenciji za zaštitu podataka (AZOP).

Za uspješnu nominaciju potrebno je ispuniti prijavni obrazac koji se može preuzeti u nastavku teksta. Nakon toga, uredno ispunjen prijavni obrazac potrebno je dostaviti najkasnije do 19.svibnja 2019. godine na adresu elektroničke pošte info@zop2019.eu uz naznakuNominacija za izbor DPO 2019″.

NAPOMENA: Sudjelovanje na Kongresu stručnjaka za zaštitu osobnih podataka u sklopu ZOP 2019 nije preduvjet za sudjelovanje u Izboru za najboljeg službenika za zaštitu podataka.

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Prilikom odabira najboljeg službenika za zaštitu podataka ocjenjivački odbor sastavljavljen od istaknutih pojedinaca iz područja zaštite privatnosti uzet će u obzir sljedeće kriterije:

Specifična postignuća u okviru funkcije službenika za zaštitu podataka (50%)
(npr. razvoj i uspostava programa edukacije, razvoj i uspostava programa za podizanje svijesti, implementacija rješenja za učinkovito upravljanje zaštitom osobnih podataka i sl.)

Aktivan angažman u stručnoj zajednici (20%)
(npr. članstvo u udruženjima, sudjelovanje na stručnim skupovima, sudjelovanje u radnim skupinama u području zaštite podataka)

Stručne kompetencije (20%)
(npr. formalno obrazovanje, pohađanje stručnih seminara i radionica, položeni relevantni stručni certifikati te drugi pokazatelji stručnosti u području prava, tehnologije i zaštite osobnih podataka)

Ugled u stručnoj zajednici (10%)
(npr. preporuke trenutnih i bivših suradnika, klijenata i sl.)

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU