ePrivacy uredba – što nam donosi?

Smaragdna dvorana

Uredba o ePrivatnosti, tj. Uredba o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, je nova EU uredba čiji je cilj povećati povjerenje u digitalne usluge i njihovu sigurnost. U sklopu panela raspravit će se o izglasavanju uredbe za vrijeme hrvatskog presjedanja EU, o novostima koje će uredba donijeti te o njenom utjecaju na digitalno oglašavanje.